ششمین کنفرانس فناوری اطلاعات و ارتباطات درنفت،گاز،پالایش و پتروشیمی

6th petroICT Conference

 
        |     15:17 - 1396/09/26