صفحه اصلی > حمایت از کنفرانس
.: حمایت از کنفرانس

اسپانسرشیپ الماس 

خدمات عمومی
1- درج نام و لوگوي سازمان به عنوان حامي الماس کنفرانس (در كليه كاتالوگ‌ها، پوسترها و اطلاع رسانی های کنفرانس(

2- اختصاص 15 دقيقه سخنراني نماينده سازمان حامي در سالن اصلي در افتتاحیه
3- اختصاص 45 دقيقه زمان در سالن­های موردکاوی جهت ارائه تجارب سازمان حامی
4- اختصاص يك غرفه سطح الماس(18 مترمربع) در نمايشگاه جانبي کنفرانس
5- دعوت افتخاري از 10 نفر به انتخاب سازمان حامي براي حضور در کنفرانس
6- اهداء لوح تقدير کنفرانس به سازمان حامي ویژه
7- قرار گرفتن پرچم سازمان حامي در سالن اصلي و لابي کنفرانس
 

8- قرار گرفتن لوگوي حامي در صفحه اول سايت کنفرانس
9- لينك وبسایت حامي در صفحه حاميان کنفرانس
10- درج نام و لوگوي سازمان در سالن اصلي کنفرانس
11- اختصاص قسمتي بر روي CD کنفرانس جهت تبليغات حامي
12- قراردادن کاتالوگ­ها و هدایای حامي در محتويات پكيج شركت كنندگان

 

خدمات اختصاصی

·         معرفی به عنوان میزبان ناهار

·         درج نام و لوگوی شرکت حامی بر روی بنرهای نمایشگاهی

·         درج لوگو روی کیف کنفرانس

 

·         حمايت مالي معادل 300 ميليون ريال


 


 

اسپانسرشیپ طلائي


خدمات عمومی

1- درج نام و لوگوي سازمان به عنوان حامي طلايي کنفرانس (در كليه كاتالوگ‌ها، پوسترها و اطلاع­رسانی­های کنفرانس)

2- اختصاص 30 دقيقه زمان در سالن­های مورد کاوی جهت ارائه تجارب سازمان حامی

3- اختصاص يك غرفه سطح طلايي (15 مترمربع) در نمايشگاه جانبي

4- دعوت افتخاري از 8 نفر به انتخاب سازمان حامي براي حضور در کنفرانس

5- اهداء لوح تقدير کنفرانس به سازمان حامي در مراسم اختتامیه کنفرانس

6- قرار گرفتن پرچم سازمان حامي در لابی و سالن اصلی کنفرانس

7- قرار گرفتن لوگوي حامي در صفحه اول سايت کنفرانس و لينك وبسایت حامي

8- درج نام و لوگوي سازمان در سالن اصلي کنفرانس

9- اختصاص قسمتي بر روي CD کنفرانس جهت تبليغات حامي

10- قراردادن کاتالوگ ها و هداياي حامي در محتويات پكيج شركت كنندگان

11- لينك وبسایت حامي در صفحه حاميان کنفرانس

 

خدمات اختصاصی

·         معرفی میزبان پذیرایی میان وعده اول

·         معرفی میزبان پذیرایی میان وعده دوم

·         دفترچه یادداشت کنفرانس

 

·         حمايت مالي معادل 220 ميليون ريال


اسپانسرشیپ نقره‌اي خدمات عمومی

1- درج نام و لوگوي سازمان به عنوان حامي نقره‌اي کنفرانس(در كليه كاتالوگ‌ها، پوسترها و اطلاع­رسانی­های کنفرانس)

2- اختصاص يك غرفه سطح نقره­اي (12 مترمربع) در نمايشگاه

3- دعوت افتخاري از 6 نفر به انتخاب سازمان حامي براي حضور در کنفرانس

4- اهداء لوح تقدير کنفرانس به سازمان حامي

5- قرار گرفتن پرچم سازمان حامي درلابي و سالن جانبی کنفرانس

6- قرار گرفتن لوگوي حامي در صفحه اول سايت کنفرانس

7- لينك وبسایت حامي در صفحه حاميان کنفرانس

8- درج نام و لوگوي سازمان در سالن اصلي کنفرانس

9- قراردادن هداياي حامي در محتويات پكيج شركت كنندگان

10- اختصاص قسمتي بر روي CD کنفرانس جهت تبليغات حامي

 

خدمات اختصاصی

·         درج نام و لوگوی شرکت حامی بر روی برنامه زمان بندی

·         درج نام و لوگوی شرکت حامی بر روی خودکار

·         بنر خوش آمدگویی


 حمايت مالي معادل 160 ميليون ريال